#1 - Holy

Hur mycket kostar dem?

Svar: Typ 100 kr + frakt.
B. L